De Stichting Archeologie in het Maasmondgebied is opgericht in 1985.
 

In 2012 zijn de statuten aangepast, maar het doel van de stichting is ongewijzigd gebleven: 

“Het verlenen van financiële hulp en steun ten behoeve van archeologisch onderzoek in het Maasmondgebied en het uitdragen van archeologische kennis binnen dat gebied, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.“